✂️ Үс хайчлах, нимгэрүүлэх хайч ✂️

ХААНА ч ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ АВНА

Хэмжээгээр нь үс засах хайч

Хайч ба хайчны бүрэн каталогийг хэмжээгээр нь үзэх. Бид 4.5 "Инчээс 7.0" инч хүртэлх зайтай.